„ELTUR” to firma świadcząca usługi w zakresie:

,

  • turnusów rehabilitacyjnych
  • pobytów leczniczych i wypoczynkowych
  • spotkań integracyjnych
  • szkoleń

Współpracujemy z ponad 160 ośrodkami sanatoryjnymi, wczasowo-rehabilitacyjnymi i konferencyjno-szkoleniowymi w całej Polsce.
Posiadamy aktualne wpisy do prowadzonej działalności:

  1. Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr  OR/12/0005/17 ważny do dnia 11 czerwca 2020 roku.
  2. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego NR Z/29/2012
  3. Wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie NR 2.12/00108/2011
  4. Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia NR 8264 Marszałka Województwa Małopolskiego.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia, wieloletnie doświadczenie, pasja i zaangażowanie pracowników firmy sprawia, że nazwa "ELTUR" jest utożsamiana z kreatywnością, profesjonalizmem, bezpieczeństwem i zaufaniem.


.